Augus—
tián
slaví
110 let

9
6

Historie Augustiniánského domu

Augustiniánský dům vždy patřil k nejvýstavnějším domům v Pražské čtvrti. Byl postaven nákladem brněnského augustiniánského kláštera v r. 1904 u lesního zátiší na pozemku zvaném „Mališčena“, především jako rekreační dům pro členy řádu augustiniánů pracujících v duchovní správě. Podnět ke stavbě dal prelát a opat tohoto řádu František Sal. Bařina.  Návrh stavby vypracoval architekt Vladimír Fischer.

Když byl dům postaven, vznikl spor, zda dům patří do Pozlovic či do Luhačovic, neboť byl postaven na rozhraní obou katastrů. V roce 1911 bylo rozhodnuto, že celá část kolem Augustiniánského domu bude přičleněna k luhačovickému katastru.

Průčelí domu je vyzdobeno obrazem sv. Augustina v biskupském rouchu s andělem a hošíkem držícím v ruce lasturu. Motiv je vzat ze známé le­gendy se života sv. Augustina, který přemýšlel o tajemství Nejsvětější Trojice a byl poučen od hocha, přelévajícího vodu z moře do důlku, že spíše se dá moře přelít do důlku, než by mohl někdo pochopit tajemství Nejsvětější Trojice.

Augustiniánský dům byl reprezentačním lázeňským domem, v němž bydlívali též jako lázeňští hosté umělci, literáti, zahraniční hosté, církevní hodnostáři a význačné osobnosti veřejného života.  Zřejmě neslavnějším z nich byl hudební skladatel Leoš Janáček, který zde byl ubytován 12 krát a napsal zde slavnou Glagolskou mši či Lišku Bystroušku.

 

Kaple sv. panny Marie

Původní plán zřídit kapli v prvním poschodí Augustiniánského domu byl změněn na návrh olomouckého arcibiskupa Dr. Theodora Kohna, který chtěl, aby kaple byla přístupna veřejnosti.  Kapli  posvětil  29. května 1904 opat a prelát František Bařina.

Kaple z roku 1904 měla půdorys pětiúhelníku. Poněvadž věřící, stojící při bohoslužbách venku, neviděli na oltář, byla přistavěna   proti vchodu nová část kaple, v níž je nyní hlavní oltář. Žebrovité klenutí kaple, úprava vchodu a další stylové znaky dávají najevo, že kaple je postavena v gotickém slohu. Hlavní oltář je dřevěný a vyřezávaný v gotickém slohu. Strop nad oltářem v této části kaple je rovněž dřevěný.

Na oltář padá světlo ze tří gotických oken, z nichž prostřední je zdobeno obrazem sv. Václava, po evangelní straně sv. Cyrila a Metoděje a na epištolní straně sv. Ludmily s hošíkem Václavem. Pod obrazy počínajíc od evangelní strany je nápis: „Nedej zahynouti, svatý Václave, nám ni budoucím“.

Na zdi po evangelní straně je vzácná malba z r. 1925 od mistra Jana Köhlera představující pouť Nivničanů u sv. Antonínka, a na epištolní straně znázorňující poutníky z Lidečka na Pustevnách.

V průběhu druhé poloviny 20. století byl  Augustiniánský dům v interiéru několikrát radikálně modernizován a doznal značných změn. V roce 1987 byla provedena zásadní rekonstrukce v dobovém stylu. Vše však zůstalo rozestavěné.

Po dvaceti letech chátrání získala dům společnost TEKOO REALITY, s.r.o., vlastněná rodinou Boráků, která citlivou formou přeměnila Augustiniánský dům na čtyřhvězdičkový wellness hotel superior. Zaměstnanci luhačovického wellness hotelu si společně se svými hosty připomněli 110. výročí  vzniku Augustiniánského domu. Součástí akce byla ochutnávka dobových specialit a řízená prohlídka domu i kaple v dobových kostýmech.

(TZ Augustián)


<< Zpátky na blog